În articolul Tehnologiile generice și industriale în context european și național publicat de acad. Dan Dascălu în revista Market Watch (ianuarie – februarie 2019) se afirmă, cităm Asociația ASTEGI își propune - printre altele – să colaboreze în definirea unui domeniu de tehnologii de perspectivă, la evaluarea competențelor existente în țară și a domeniilor de aplicație de interes, contribuind astfel la elaborarea unei strategii naționale. Rolul asociației este legat în special de conexiunea cu industria și de accelerarea procesului de inovare. Echipa care a demarat această activitate ....... are o expertiză relevantă pe această linie. Textul complet al articolului este accesibil aici.

De menționat în context și intenția Asociației de a-și corela activitatea cu cea a Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor a Academiei Române, după cum se sugerează pe pagina www.link2nano.ro/acad/TGE De altfel toți actualii membri ai ASTEGI fac parte și din Forumul Românii în Micro- și nanoelectronică, care este un grup de lucru extins al Comisiei de mai sus, a se vedea http://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/.

Activități în curs de desfășurare

Toogle Left