1.    Domeniul bio-nanotehnologiilor este vizat de noul plan CD european Horizon Europe (2021-2027). Un institut românesc performant în domeniu (ICMPP, Iași) gestionează un proiect finanțat din fonduri structurale prin care asistă în pregătirea de propuneri de participare la programele europene. Este vorba de proiectul BioNanoTech, prezentat pe site-ul  https://www.bionanotech.ro. Puteți interacționa cu directorul de proiect și în videoconferința organizată în după-amiaza zilei de 18 noiembrie 2020, în cadrul ediției anuale a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN 2020), prezentat pe larg mai jos.

2.    Cooperările internaționale ale României în nanotehnologie sunt ilustrate si de unele capitole ale volumului Nanomaterials – Functional properties and Applications, Vol. 28 al seriei Micro- and nanoengineering (Editura Academiei Române, 2020), accesibil la https://www.link2nano.ro/acad/mne/volume28.html. Contribuțiile din acest volum dezvoltă comunicări prezentate la ediția SNN 2019 a seminarului național (eveniment pur științific, desfășurat la Iași, în zilele de 24 și 25 octombrie 2019), sub egida Academiei Române și cu sponsorizarea Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni (ICMPP, Iași).

3.    La douăzeci de ani de la organizarea în cadrul Academiei Române a primului eveniment național orientat spre nanotehnologie, seminarul anual dedicat acestui domeniu se desfășoară pentru prima oară în limba engleză (sub formă de videoconferință), cu concursul unor specialiști din Comisia Europeană, miercuri 18 noiembrie 2020, ora 15. Evenimentul SNN 2020, denumit Promoting International Cooperation in Advanced Technologies (a se vedea http://www.link2nano.ro/acad/SNN/). va fi deschis de o alocuțiune a acad. Bogdan Simionescu, Vicepreședinte al Academiei Române și este dedicat cooperării internaționale. Orice specialist interesat, din țară sau din străinătate, va avea acces gratuit la lucrările seminarului, cu condiția să se înscrie din timp la adresa http://link2nano.ro/NANO42/promointcoop.php.  

4.    Ediția 2020 a seminarului  nano, desfășurată online, este cuplată cu evenimentul Nanotechnology and Internet of Things (IoT), cu prelegeri susținute de experți internaționali, în dimineața aceleiași zile de 18 noiembrie 2020, la ora 9 (a se vedea http://link2nano.ro/NANO42/ronact.php#ev). Un invitat special este Vicepresedintele cu cercetarea al CEA-LETI (Grenoble), care va trece în revistă impactul dezvoltării IoT asupra tehnologiilor digitale si în particular al nanoelectronicii. Ca urmare, este vorba de un dublu eveniment virtual (Joint virtual Event), desfășurat sub titlul From Nanotechnology to Key Digital Technologies, care urmărește să demonstreze importanța cercetării fundamentale pentru inginerie și în particular pentru noua revoluție industrială (Industry 4.0). Participarea la Nanotechnology and IoT, organizat de către IEEE Romania Nanotechnology Chapter (NANO42) recent înființat (a se vedea http://link2nano.ro/NANO42/), necesită o înregistrare separată (de asemenea gratuită), la adresa http://link2nano.ro/NANO42/nano_iot_reg.php. Evenimentul este prezentat și pe site-ul oficial al IEEE, la adresa https://events.vtools.ieee.org/m/247349. Reamintim faptul că orice membru IEEE din România se poate înregistra în NANO42, fără obligații financiare suplimentare, utilizând formularul http://link2nano.ro/NANO42/members.php.

5.    O pledoarie privind finanțarea infrastructurilor de nanotehnologie pe model european, beneficiind de fondurile structurale, apare în numărul din octombrie 2020 al revistei Market Watch. Articolul este accesibil online la adresa http://www.marketwatch.ro/articol/17051/Sansa_finantarii_prin_fonduri_europene_un_impuls_pentru_rezultate_superioare_in_sistemul_CDI/

6.    EFECS 2020 (25-26 noiembrie 2020, a se vedea https://efecs.eu) este forumul internațional cu accent pe „Viitorul nostru digital” de-a lungul lanțului valoric al componentelor și sistemelor electronice (Electronic Components and Systems - ECS). Organizatorii acestui eveniment sunt ENEAS, ARTEMIS-IA, EPoSS, întreprinderea comună ECSEL și Comisia Europeană. Evenimentul are sesiuni de prezentare, dar și expoziții virtuale, evenimente de brokeraj ș.a. Puteți afla mai multe despre apeluri și instrumentele de finanțare ECS.

Toogle Left