1.    Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică. Comisia de Știința și Tehnologie a Microsistemelor (STMS) a Academiei organizează, cu suportul ASTEGI, o manifestare dedicată semicentenarului instituțiilor românești de cercetare în dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică. Simpozionul la care ne referim va avea loc joi 19 septembrie 2019, ora 9, în Aula (amfiteatrul) Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei,125; v. și intrarea prin Bv. Dacia). Informația completă apare pe pagina http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/. În prima parte a manifestării, scurte comunicări ilustrează evoluția cercetării instituționale (în principal prin Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice și respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București), dar și unele aspecte ale cercetării în Politehnica bucureșteană și în industrie, http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/program.php. Pagina http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/documente.php conține trimiteri la mai multă informație privind istoria domeniului.

2.    Masa rotundă dedicată strategiei domeniului de micro-nanoelectronică. În partea a doua a Simpozionului de mai sus, după prezentarea unor comunicări privind stadiul actual al domeniului, în contextul actual al domeniului tehnologiilor informației și ale comunicației, incluzând și rezultate românești în domeniu, se va desfășura o masă rotundă dedicată elaborării unei strategii a domeniului, http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/masa_rotunda.php. Va fi pentru prima oară când reprezentanți ai mediului academic (universități, institute de cercetare) și industrie vor discuta în public privind elaborarea unei strategii legate de programele naționale și finanțarea din surse europene (2021-2027), în contextul specializării inteligente. Detalii privind dezbaterea de mai sus vor transmise participanților cu câteva zile înainte de Simpozion. Vă puteți înscrie ca participant la evenimentul din 19 septembrie 2019 la adresa http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/inscriere.php.

3.    Documentare prealabilă. Pentru a înțelege mai bine problematica domeniului și perspectivele de dezvoltare recomandăm lectura unor articole publicate de moderatorii simpozionului, după cum se arată mai jos. O pereche de articole, anume Dan Dascălu Dimensiunea românească a cercetării științifice europene în nanoelectronică și Andreas Wild Perspective ale renașterii industriei nanoelectronice în România a fost publicată în numărul aprilie-mai 2019 al revistei Academica (editată de Academia Română). Ambele texte apar la adresa http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/docs/Academica%20nr.4-5%202019_Nano%20p.67-78.pdf. Pe aceeași temă, Andreas Wild a postat un studiu în engleză https://www.link2nano.ro/acad/FRMNE/docs/Chapter_10_en.pdf. Recomandăm și un număr de lucrări apărute în revista Market Watch. Dan Dascălu expune importanța tehnologiilor cheie susținute prin programele CDI  europene în lucrarea http://www.marketwatch.ro/articol/16380/Tehnologiile_generice_si_industriale_in_context_european_si_national/ În alt articol se insistă asupra dezvoltărilor din ICT v. http://www.marketwatch.ro/articol/16453/Revolutia_ICT_un_val_prea_mare_pentru_omenire/  și în particular asupra celor legate de sistemele ciber fizice, v. http://www.marketwatch.ro/articol/16489/Sistemele_ciber-fizice_In_centrul_unei_furtuni_tehnologice_perfecte/. În ambele articole se fac referiri la eforturile de a coagula o strategie națională în domeniu. În fine, Dan Dascălu și Andreas Wild comentează situația nanoelectronicii europene (cf. ECSEL-JU, 2019), v. http://www.marketwatch.ro/articol/16554/Simpozionul_ECSEL_JU_platforma_de_interactiune_si_sursa_de_idei_pentru_ecosistemul_european_de_cercetare_si_inovare/

4.      Ediția a 18-a a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN 2019, Iași, 24 octombrie 2019), organizat de Academia Română (cu concursul Institutului de Chimie Macomoleculară Petru Poni și suportul tehnic al ASTEGI), va etala principalele realizări  științifice ale unor colective din țară care au preocupări în domeniu. Pagina de web dedicată evenimentului (pe care se pot face deja înscrieri pentru participare) este http://www.link2nano.ro/acad/SNN/2019.

5.    Tot în luna octombrie, programul Conferinței Internaționale de Semiconductori, CAS 2019 va conține sesiuni foarte interesante de nanotehnologie. Urmăriți în zilele următoare afișarea programului pe site-ul conferinței,  www.imt.ro/CAS, organizate de IMT București (la Sinaia, în intervalul 9-11 octombrie 2019).

6.     Tot IMT București a afișat recent pe site-ul EuroNanoForum 2019 (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), https://www.euronanoforum2019.eu/, comunicările prezentate de participanți și un film foarte interesant care sintetizează evenimentul.

Toogle Left